Kundservice /

Integritetspolicy

Dataskyddspolicy / GDPR

Denna policy beskriver hur vi samlar in, hanterar och skyddar dina personuppgifter samt hur vi säkerställer att vi följer gällande lagstiftning.

Ditt förtroende är högt värderat av oss och därför värnar vi om att du ska känna dig trygg när du besöker och handlar via vår webbplats.

Senast uppdaterad: 2018-06-03

När du lägger en order så samlar vi in följande uppgifter för att kunna fullgöra din order

Namn, epostadress, adress, postnummer, land, telefonnummer.

Dina personuppgifter sparas i syfte att fullfölja avtalet med dig och leverera dina varor.

Vi, Martin Magnusson & Co AB, sparar ej kortuppgifter eller uppgift om personnummer. Vi handhar dina personuppgifter med försiktighet och lämnar inte ut dessa till tredje part. Enligt personuppgiftslagen (PUL 1998:204) har du rätt att få ta del av den information vi har sparad om dig samt begära ändring eller att de raderas. Kontakta då vår kundtjänst.

Instagram #yeshestragloves

Hestra uppskattar att se användare lägga upp när de använder sina Hestra handskar på sociala medier. Dessa vill vi ta del utav och det kan därför förekomma att vi frågar om vi får dela bilden/videon även i våra sociala kanaler som på vår hemsida, Instagram eller Facebook.

Genom att svara på vår förfrågan med #yeshestragloves på en bild så godkänner du följande:

Du tillhandahåller Hestra Handsken AB, ett svenskt företag under registrering (556127-7475), en icke-exklusiv, royaltyfri världsomfattande licens för att använda bilder du har svarat med #yeshestragloves, nedan kallad ”bild”, i deras marknadsföring och / eller reklam, inklusive i galleriet på webbplatsen, sociala medier och annan kundkommunikation, butiksmaterial och andra marknadsföringsändamål enligt Sw: Lag om namn och bild i reklam (1978: 800).

Du intygar och garanterar att du äger eller kontrollerar rättigheterna för de material du har svarat #yeshestragloves på. Dessutom intygar du att du har tillstånd från alla personer vistandes i bilden. Du intygar också att du är en individuell person (alltså inte ett företag), att du är minst 18 år gammal eller har föräldrarnas samtycke. Hestra handskens användning av dina bilder ansvarar du för att de inte bryts mot tredje parts rättigheter eller något lag.

Här med frigör du Hestra handsken från alla skyldigheter att betala dig för användning av bild eller video, frigör och samtycker för att hålla Hestra handsken från alla anspråk (inklusive anspråk från tredje part), skulder oavsett natur, i samband med användningen av bilderna som beskrivs ovan.

Svensk lag reglerar dessa villkor, där behöriga domstolar i Stockholm ska ha exklusiv behörighet för varje tvist som uppstår på grund av dem.

Du kan alltid kontakta oss med frågor om våra tjänster eller angående dataskydd; b2c@hestragloves.com.

Subscribe to our newsletter